صفحه فرود یا Landing Page شامل چه خصوصیاتی می باشد؟

2021-09-23T08:32:11+03:30

هدف اصلی هر کمپین دیجیتال مارکتینگ این است که بیشتر تبدیل شود. یک landing page می تواند بازدیدکنندگان را یک قدم به