نحوه ارسال نظرسنجی در استوری اینستاگرام

2021-11-03T09:47:18+03:30

یکی از قابلیت های جدیدی که به اینستاگرام افزوده شده است، قابلیت ارسال نظرسنجی در استوری های اینستاگرام است. ما در این