گراف دانش در لینکدین به چه صورت می باشد؟

2021-08-24T10:04:37+03:30

در لینکدین، از فناوری یادگیری ماشین، به طور گسترده برای بهینه سازی محصولات استفاده می شود. به عنوان مثال، رتبه بندی نتایج