هوش مصنوعی

توقف سیستم تشخیص چهره فیسبوک با استناد به نگرانی های اجتماعی!

2021-11-30T08:58:48+03:30

فیسبوک روز سه شنبه توقف سیستم تشخیص چهره را اعلام کرد که قصد دارد استفاده از فناوری تشخیص چهره را که می

توقف سیستم تشخیص چهره فیسبوک با استناد به نگرانی های اجتماعی!2021-11-30T08:58:48+03:30

نحوه صحیح انتخاب بهترین جستجوی سازمانی (Enterprise search)

2021-07-25T09:31:51+03:30

چگونه بهترین راه حل جستجوی سازمانی را برای سازمان خود انتخاب می کنید؟ شما باید بدانید که چگونه گزینه های خود را

نحوه صحیح انتخاب بهترین جستجوی سازمانی (Enterprise search)2021-07-25T09:31:51+03:30