7 تفاوت بین طراحی وب و طراحی گرافیک

2021-10-09T13:32:46+03:30

در نمودار خلاقیت ون، طراحی وب و گرافیک چند شباهت دارند. هر دو نیاز به درک خوبی از تایپوگرافی، گرافیک و اصول