تغییر در شیوه لینک های گوگل

2019-09-18T17:22:28+03:30

در تازه ترین مقاله ای که بخش پشتیبانی موتور جستجوی گوگل منتشر کرده است، این موتور جستجو اعلام نموده که به زودی