اضافه شدن ویژگی های جدید در گوگل مپس برای خرید محلی

2021-11-29T08:22:07+03:30

گوگل مپس (Google Maps) چهار ویژگی جدید را برای بهبود تجربه خرید محلی برای مشتریان راه اندازی می کند که به نوبه