ویژگی های اینستاگرام

چگونگی مدیریت چند اکانت در اینستاگرام توسط یک برند یا شخص

2022-01-01T08:28:40+03:30

اینستاگرام مدتی پیش قابلیت مدیریت چند اکانت را در نسخه 7.15 برنامه خود فعال کرد و این قابلیت در دستگاه های تلفن

چگونگی مدیریت چند اکانت در اینستاگرام توسط یک برند یا شخص2022-01-01T08:28:40+03:30

اینستاگرام به برند ها اجازه می دهد تا تبلیغات خود را در اکانت های کاربران نمایش دهند!

2020-12-19T09:54:46+03:30

اینستاگرام در حال تغییراتی برای تبلیغات محتوای برندینگ است که شامل اجازه دادن به تبلیغ کنندگان برای ایجاد پست های پشتیبانی شده

اینستاگرام به برند ها اجازه می دهد تا تبلیغات خود را در اکانت های کاربران نمایش دهند!2020-12-19T09:54:46+03:30