ویژگی های اینستاگرام

اینستاگرام به برند ها اجازه می دهد تا تبلیغات خود را در اکانت های کاربران نمایش دهند!

2020-12-19T09:54:46+03:30

اینستاگرام در حال تغییراتی برای تبلیغات محتوای برندینگ است که شامل اجازه دادن به تبلیغ کنندگان برای ایجاد پست های پشتیبانی شده

اینستاگرام به برند ها اجازه می دهد تا تبلیغات خود را در اکانت های کاربران نمایش دهند!2020-12-19T09:54:46+03:30