گوگل آنالیتیکس ویژگی های قابل پیشبینی ای را برای تبلیغ کنندگان فعال کرده است

2020-07-16T16:25:37+03:30

گوگل آنالیتیکس ویژگی جدید خود را برای پیشبینی مخاطبان و پارامترها اعلام کرده است که در اپلیکیشن و وب سایت ارائه محصولات