چند کتاب پایه که باید قبل از راه اندازی کسب و کار آنلاین خود بخوانید

2021-01-25T14:57:47+03:30

هر کارآفرین خوبی می داند که هرگز علمی که دارد کافی نخواهد بود. برای باز نگه داشتن ذهن و تیز بینی کسب