Pinterest به تولید کنندگان محتوا قابلیت کنترل نحوه استفاده از تصاویرشان را می دهد!

2021-04-22T01:41:49+03:30

تولید کنندگان محتوا اکنون می توانند حق چاپ تصاویر خود را در Pinterest ادعا کرده و درباره نحوه استفاده از آن ها