کوتاه کننده لینک چیست؟ چه مزایایی دارد؟ + بهترین کوتاه کننده های لینک

2021-02-24T10:58:16+03:30

لینک یا URL، آدرس اینترنتی سایت ها است که طول های آن ها متفاوت است. طول لینک نباید از یک مقدار مشخص