کپی رایت

کپی رایتینگ (Copywriting) چیست و کپی رایتر (Copywriter) چه کسی است؟

2021-01-16T09:27:56+03:30

کپی رایتینگ (Copywriting) نوعی نوشتن پیام متقاعد کننده است که افراد را به اقدام (CTA) وادار می کند. کپی رایتینگ مهارت (و

کپی رایتینگ (Copywriting) چیست و کپی رایتر (Copywriter) چه کسی است؟2021-01-16T09:27:56+03:30