گوگل بات (Googlebot) چیست؟

2020-08-24T07:52:34+03:30

زمانی که کلمه گوگل بات را می شنویم به یاد یک ربات کوچولو شبیه به وال-ای می افتیم که در حال جستجوی