قوانین اولیه گوگل برای قرار گیری در بخش گوگل نیوز

2019-12-01T12:23:30+03:30

گوگل نیوز یکی از سرویس های محبوب خبری است که از سال 2002 توسط گوگل ارائه گردید و تا کنون به بیش