Call to Action

نحوه استفاده از مدل آیدا (AIDA) در تولید محتوا

2022-01-12T08:34:39+03:30

AIDA یکی از مفاهیم اساسی بازاریابی است که برای همه متخصصان این صنعت شناخته شده است. این مدل از چهار مرحله تشکیل

نحوه استفاده از مدل آیدا (AIDA) در تولید محتوا2022-01-12T08:34:39+03:30

Call to Action یا CTA چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟‎

2020-12-19T10:07:04+03:30

فراخوانی برای اقدام (CTA) نوعی درخواست در وب سایت است که به کاربر می گوید اقدامات مشخصی را انجام دهد. Call To

Call to Action یا CTA چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟‎2020-12-19T10:07:04+03:30