یک پلاگین cPanel حاوی آسیب پذیری Log4Shell در لایبرری Log4j است!

2021-12-26T08:58:08+03:30

پلاگین cPanel حاوی لایبرری log4j آسیب پذیر بحرانی است که تحت تأثیر آسیب پذیری فاجعه بار قرار گرفته است! نرم‌ افزار کنترل