نقشه سایت XML چیست؟

2019-10-09T08:37:57+03:30

یکی از نکات مهم برای هر وب سایت این است که تمام صفحات آن توسط گوگل crawl شود. صفحاتی که هیچ گونه