نحوه نوشتن توضیحات متا برای سئو

2019-12-02T15:59:36+03:30

توضیحات متا یک قطعه 160 کاراکتری است. یک برچسب متا در HTML محتوای یک صفحه را خلاصه می کند. موتورهای جستجو توضیحات