rich snippet

روند سئو در سال 2020 که بر روی تجارت شما تاثیرگذار است

2020-06-30T15:53:12+03:30

گوگل قصد دارد مقصد نهایی کاربران خود باشد، که این بیشتر از هر چیزی روند سئو را برای سال 2020 تعیین می

روند سئو در سال 2020 که بر روی تجارت شما تاثیرگذار است2020-06-30T15:53:12+03:30

ریچ اسنیپت (Rich Snippet) و نحوه استفاده از آن در سئو

2019-09-02T17:12:10+03:30

ریچ اسنیپت اصطلاحی است که برای تشریح اطلاعات و داده‌های نشانه گذاری شده در سایت ها استفاده می‌شود. الگوریتم های جستجو هر

ریچ اسنیپت (Rich Snippet) و نحوه استفاده از آن در سئو2019-09-02T17:12:10+03:30