وبینار چیست؟ چگونه می توان در آن شرکت کرد و یا یک وبینار ایجاد نمود؟

2019-12-29T09:22:51+03:30

وبینار یک نشست آنلاین یا ارائه آنلاین است که از طریق اینترنت در زمان واقعی برگزار می شود. به عبارت ساده، این