Yandex

IndexNow چیست؟ تغییری عمده در ایندکس سازی موتور‌های جستجو

2021-11-15T08:52:26+03:30

IndexNow چیست؟ این در واقع یک پروتکل ایندکس سازی تکاملی است که می تواند نحوه ایندکس سازی محتوا توسط همه موتورهای جستجو

IndexNow چیست؟ تغییری عمده در ایندکس سازی موتور‌های جستجو2021-11-15T08:52:26+03:30

موتور جستجو روسی یاندکس (Yandex)، قاتل گوگل

2019-09-14T11:18:28+03:30

در ادامه سلسله مقالات آشنایی با موتورهای جستجو، این بار به سراغ موتور جستجوی یاندکس رفته و به بررسی کامل Yandex (قاتل

موتور جستجو روسی یاندکس (Yandex)، قاتل گوگل2019-09-14T11:18:28+03:30